Công suất nhà máy này là 1 triệu tấn phôi/năm. Hiện tại công ty có một nhà máy luyện phôi có công suất 500 ngàn tấn/năm.