Do tác động của nhiều yếu tố, chỉ trong thời gian ngắn, thị trường thép xây dựng đã giảm mạnh.