TT(Hà Nội) - “Chính phủ đề xuất thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường tại 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó sẽ có 100 quận, huyện không tổ chức HĐND và 181 phường không tổ chức HĐND.