Theo công văn số 2402/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý về chủ trương thí điểm thành lập Sàn giao dịch nông sản tập trung tại tỉnh Kiên Giang.

Công ty cổ phần MASAN làm việc với Bộ Công thương để được hướng dẫn về thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động Sàn giao dịch theo quy định của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/06 của Chính phủ. Dự án thuộc danh mục các dự án được vay vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Nhà nước, theo quy định tại Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ. Phó Thủ tướng cũng đồng ý cho dự án nhà máy xay xát lúa công suất 1 triệu tấn/năm tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc của Công ty Cổ phần MASAN được hưởng các ưu đãi đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất).