(PL)- Sau chín tháng phát động sáng tác ca khúc hiến máu nhân đạo, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân.