QĐND Online - Ngày 10-4, tại Thanh Hóa, Cục quân nhu (Tổng cục Hậu cần) phối hợp cùng với Đoàn An điều dưỡng 296 tổ chức cuộc “Thi tay nghề nấu ăn bậc cao trong toàn quân khu vực phía Bắc năm 2008”...