Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt, đây là một trong những hành động của ngành đường sắt để ủng hộ chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Việc giảm vé và cước tàu hỏa sẽ góp phần giảm chi phí vận tải nhiều loại vật tư và hàng tiêu dùng thiết yếu.