Tại diễn đàn “Thị trường bất động sản miền Trung, tiềm năng và cơ hội“  diễn ra tại TP Đà Nẵng sáng 12-4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam...