Không ít các ý kiến cho rằng những giải pháp của Ủy ban Chứng khoán để cứu thị trường vừa được đưa ra cho thấy vẫn chỉ là những biện pháp phụ trợ chứ chưa phải là liều thuốc thật sự cho thị trường