(VnMedia) - Năm 2008, dù thị trường chứng khoán trong nước liên tục tuột dốc nhưng tình trạng vi phạm luật của các DN niêm yết và công ty chứng khoán vẫn “nóng” cả về số lượng và tính chất, quy mô.