Công ty nghiên cứu thị trường Springboard dự báo thị trường dịch vụ công nghệ thông tin (IT) châu Á sẽ tăng bình quân 10,5%/năm và đạt giá trị 55,9 tỷ USD vào năm 2011.