Các hãng sản xuất chip và thiết bị điện tử bắt đầu cảm thấy sức ép" của suy thoái kinh tế, khi sức cầu trên hai thị trường này đã chậm lại rõ rệt.