Hanoinet - Mùa hè, thị trường hàng điện tử có lẽ được coi là sôi động nhất và được các nhà kinh doanh chờ đợi nhất trong năm.