Trên đường phố vẫn rực rỡ các tấm băng rôn, biển quảng cáo khuyến mãi để lôi kéo khách hàng, nhưng thị trường hàng điện tử vẫn rơi vào im lặng đáng sợ.