Những lo ngại về bức tranh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu và báo cáo kinh doanh không mấy sáng sủa của các công ty đã khiến màu đỏ tiếp tục bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần qua.