Sau hơn một tuần "tạm nghỉ" lấy sức ở 1,6 triệu đồng mỗi chỉ, giá vàng trong nước lại vừa đội lên 1,77 triệu đồng. Thị trường nhiều biến động tới mức người ta chưa thể xác định ngưỡng cản tâm lý đối với cơn sốt giá.