“Việc hội nhập sâu vào thị trường thế giới của VN khiến thị trường vốn của VN gần đây tổn thương sâu. Nhưng sự ổn định chính trị cùng với thị trường thu hút 5 nguồn vốn đầu tư hàng đầu thế giới cho phép chúng ta tin tưởng”. Ông Alain Cany, đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp VN- châu Âu (VEUBF), khẳng định như trên tại hội thảo “Thị trường vốn VN: Hướng tới tương lai” do VEUBF tổ chức ngày 26-3 tại TPHCM.