Cơn bão số 10 đang gây thiệt hại nặng nề cho người dân Thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Tính đến thời điểm 14h, ngày 15-9, đã có hơn 100 ki ốt bị sập, nước biển xâm nhập gần 1km vào thị xã.

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 1

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 2

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 3

Nhiều ki-ốt tại Cửa Hội vẫn bị đổ sập. Ảnh: H.HUY

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 4

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 5

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 6

Các nhà hàng, ki ốt dọc bãi biển Cửa Lò bị gió thổi bay mái tôn. Ảnh: H.HUY

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 7

Triều cường dâng cao, đường bị ngập.

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 8

Triều cường dâng cao, đường ngập trong biển nước. Nhiều phương tiện bị chết máy do ngập nước.

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 9

Thi xa Cua Lo tan hoang sau bao so 10 - Anh 10

Người dân ở thị xã Cửa Lò di tản lên trường học trốn bão đã bắt đầu trở về nhà sau khi bão tan.