Tại thị xã Kỳ Anh, rất nhiều nhà dân, trường học và các công trình công cộng đã bị tốc mái và rất nhiều cột điện, cây cối bị đổ gãy.

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 1

Cột truyền sóng của Đài TT-TH thị xã Kỳ Anh cao 100 m bị gãy đổ

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 2

Biển quảng cáo lớn gãy gập

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 3

Cây cối đổ rạp, gãy rụng khắp đường.

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 4

Mưa và gió rất mạnh khiến mái tôn nhà dân và hàng quán ven đường bị gió thổi bay.

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 5

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 6

Nhiều công trình, nhà dân bị hư hỏng nặng, tốc mái hoàn toàn.

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 7

Tại thị xã Kỳ Anh, rất nhiều nhà dân, trường học và các công trình công cộng đã bị tốc mái và rất nhiều cột điện, cây cối bị đổ gãy.

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 8

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 9

Một ngôi nhà của người dân bị tốc mái.

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 10

Thi xa Ky Anh tan hoang sau khi bao so 10 can quet - Anh 11

Lực lượng chức năng nhanh chóng thu dọn, khắc phục hậu quả