Triền núi mùa xuân nằm nghiêng nghiêng được khắc họa như nét đẹp của người thiếu nữ đang độ xuân thì.