Mùa hè vừa qua, 500 người Hungari và hàng chục người Rumani khác trở thành nạn nhân của hiện tượng...