( Vietnamnet) - Trên thị trường đang xuất hiện hàng loạt các thiết bị chống cận thị, các phụ huynh thì kỳ vọng nhưng học sinh lại rất khổ sở khi phải ngồi học với loại thiết bị như vậy…