Survival Capsule là chiếc kén giúp con người lánh nạn khi có sóng thần, được thiết kế từ vật liệu hàng không, có khả năng nổi trên mặt nước và chịu được va chạm mạnh liên tục.

Hoàng Thiên - Xuân Lai