Ngày 24/3/2009, tại TP.HCM, hãng National Instruments đã tổ chức hội thảo thiết kế hệ thống bằng đồ họa.