TTO - Phần mềm MS PowerPoint là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc trình chiếu các bài thuyết trình với các chức năng như: tạo hiệu ứng cho chữ, hình ảnh minh họa, chèn âm thanh, phim... Tuy nhiên, vẫn còn một tùy biến mà ít người sử dụng đến đó là chức năng thiết kế các sơ đồ động.