Hanoinet - Nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên, môi trường và khí tượng, thủy văn biển đang bị hẫng hụt nghiêm trọng. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực biển sẽ làm cho chúng ta tụt hậu đáng kể so với các nước trong khu vực và thế giới.