Người thiếu nữ thật sự rất tỉnh táo khi vạch trần thủ đoạn của người ăn xin tàn tật.

S.T