(VTC News) - Do qua mải vui, chú thỏ đã gặp tai nạn nhớ đời.

Hoàng Việt (DMC)