(PL)- Hôm nay (28-3), Trung ương Đoàn TNCSHCM phối hợp với Hội Dạy nghề Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 91 thợ trẻ giỏi tại Hà Nội