Ký thỏa ước vay trị giá 20 triệu euro (khoảng 26,9 triệu USD) và thỏa ước viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 euro (khoảng 674.000 USD) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), dành cho các Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Đà Nẵng và Cần Thơ. Khoản tài trợ này nhằm giúp đỡ các thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đương đầu với những thách thức của quá trình tăng trưởng đô thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các biện pháp chống biến đổi khí hậu.

Trong buổi họp chiến lược quan trọng với các cơ quan Việt Nam tại hội sở AFD ở Paris vào ngày 22/11/2011 vừa qua, ông Dov Zerah - Tổng Giám đốc AFD và ông Nguyễn Thành Đô - Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính Việt Nam cùng với sự chứng kiến của ông Cao Vi ết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, đã ký kết một thỏa ước mở tín dụng và một thỏa ước viện trợ không hoàn lại dành cho dự án hỗ trợ hai thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ông Dov Zerah - Tổng Giám đốc AFD và ông Nguyễn Thành Đô - Cục trưởng Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính Việt Nam, tại lễ ký kết thỏa ước viện trợ.

Dự án này nằm trong các hoạt động hợp tác giữa Pháp và Việt Nam . Ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, Cần Thơ (nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long) và Đà Nẵng (ở miền Trung) là hai trung tâm đô thị mới tầm cỡ quốc gia. Với 1,14 triệu dân, TP Cần Thơ (thành phố đông dân thứ 4 của Việt Nam ) có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 15%. Ở trung tâm của vùng nông nghiệp màu mỡ nhất của đất nước, Cần Thơ đã có sự chuyển dịch hướng đến các ngành công nghiệp (38%) thu nhập hiện tại) và dịch vụ (44%). Đà Nẵng (900.000 dân – thành phố đông dân thứ 5 trong cả nước) cũng có tỷ lệ tăng trưởng vượt mức 10%. Cùng với sự tăng trưởng này là những nhu cầu lớn về cơ sở hạ tầng đô thị.

Chương trình được AFD tài trợ một phần qua các quỹ đầu tư phát triển đô thị Đà Nẵng và Cần Thơ sẽ cho phép xây dựng nhà ở xã hội và các cơ sở giáo dục, tăng cường năng lực đón nhận và chăm sóc bệnh nhân của các bệnh viện, cải thiện mạng lưới cấp thoát nước và hiện đại hóa khâu thu gom và quản lý chất thải.

AFD rất tích cực hỗ trợ cho các quỹ đầu tư phát triển đô thị ở Việt Nam . HFIC (trước kia là HIFU) là quỹ đầu tư phát triển đô thị đầu tiên được thành lập ở Việt Nam vào năm 1996, để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng đô thị quy mô trung bình. Ngay từ năm 2006, AFD đã là nhà tài trợ đầu tiên hỗ trợ HFIC bằng hạn mức tín dụng đầu tiên trị giá 30 triệu euro (hạn mức tín dụng này hiện nay đã được giải ngân toàn bộ), và một hạn mức tín dụng thứ hai đã được cấp năm 2011 (20 triệu EUR) dành cho các dự án nhà ở xã hội (hàng ngàn người đã được hưởng những căn hộ mới chất lượng), giáo dục, y tế và môi trường (làm sạch các bãi chất thải rắn). Song song với khoản vay trên, AFD cũng đã cấp 1 khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu euro để tăng cường năng lực quản lý của HIFIC (hỗ trợ công tác quản lý tài chính của Quỹ, hỗ trợ đánh giá xã hội và môi trường).

Với những thỏa ước mới được ký, tổng số tiền cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của AFD dành cho Việt Nam đến nay đạt gần 1,070 tỷ euro