Giữ nguyên thói quen giao dịch coi mình là thượng đế, không ít những nhân viên giao dịch của ngân hàng quốc doanh làm mếch lòng khách hàng.