Ở doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, giám đốc yêu cầu công nhân tăng ca và làm thêm nhiều giờ, nếu không làm thì bị cho nghỉ việc. Đề nghị cho biết, theo qui định chủ lao động bắt người lao động làm việc quá bao nhiêu giờ sẽ bị coi là vi phạm pháp luật? (Nguyễn Phúc, Thái Hà, Hà Nội)

small_14830.jpg