(baodautu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Nghị định quy định rõ, thời gian lập quy hoạch chung đô thị đối với thành phố thuộc Trung ương hoặc lập nhiệm vụ quy hoạch chung không quá 3 tháng và lập đồ án không quá 15 tháng.

Khung thời hạn 12 tháng dành cho việc lập nhiệm vụ những thành phố thuộc tỉnh, thị xã, đô thị mới. Với thị trấn, thì thời gian lập nhiệm vụ không quá 1 tháng và lập đồ án không quá 9 tháng. Nghị định cũng quy định về điều kiện, năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị, trên cơ sở đó lựa chọn đơn vị tham gia; đồng thời nêu ra những nguyên tắc lập quy hoạch đô thị. Đối với những dự án do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha nếu xây dựng nhà ở và chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, giải pháp hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở vẫn phải phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh... Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2010, thay thế Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.