- Gia đình tôi có một khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vừa qua đã bị người hàng xóm chiếm. Tôi đã làm đơn khởi kiện tại tòa án. Sau gần một năm mời hai bên làm việc, cung cấp hồ sơ, đến nay tòa án vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử mặc dù hồ sơ giấy tờ đã quá rõ ràng. Như vậy đúng hay sai?(Chấn Phát, Chợ Lớn, TP.HCM).

Vấn đề này xin trao đổi với ông như sau: Khoản 1 Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án được quy định như sau: Đối với các vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, nhôn nhân và gia đình… thời hạn là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với các vụ án tranh chấp về kinh doanh thương mại, về lao động… thời hạn là hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng thì phải đưa ra xét xử. Như vậy, trường hợp của ông, thời hạn để đưa vụ án ra xét xử đã quá quy định. Ông có thể làm đơn khiếu nại yêu cầu tòa án nơi đang thụ lý hồ sơ vụ án sớm đưa vụ án ra xét xử theo luật định. Hà My thực hiện