Lần đầu tiên dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ, Thanh, nhân viên một ngân hàng lớn ở Hà Nội, xấu hổ không để đâu hết vì khi đang chuyện trò, chàng vẫn vô tư xem các tin nhắn đến trên điện thoại.