Những nội dung chính: Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu lớn hơn nữa, vụ phóng vệ tinh gây quan ngại của Triều Tiên...

Nguồn VTV