Thời tiết tháng 1 ở các quốc gia phía Bắc vừa rồi đã có một sự biến đổi mạnh mẽ. Nhiệt độ giảm đột ngột xuống mức rất thấp khiến cho nhiều hiện tượng kỳ thú xảy ra.