Có một nhà thiết kế thời trang cho ca sĩ nói một lời rất chí lí rằng, chỉ cần 1 cm thôi cũng có thể chuyển đổi từ đẹp sang xấu, từ gợi cảm sang quê mùa.