Tại Tuần Thời trang Athens, hai nhà tạo mẫu Nikos và Takis giới thiệu những mẫu váy có lẽ không ai dám mặc ra đường.