Lễ viếng đồng chí Trần Đình Hoan bắt đầu từ 7h đến 12h30' ngày 27/3/2010 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Linh cữu đồng chí Trần Đình Hoan quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 12h30' ngày 27/3/2010 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 13h cùng ngày. An táng đồng chí Trần Đình Hoan tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội