NDĐT- 16 giờ 30, ngày 17-1, tại xã miền núi Trà Đốc, huyện Bắc Trà My ( Quảng Nam ), Ban Quản lý Dự án thủy điện 3 và các đơn vị nhà thầu tổ chức lễ thông hầm dẫn nước công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2.