Đẩy nhanh chương trình xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Q.10. UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài chính giải quyết thủ tục tạm ứng từ ngân sách cho Q.10 số tiền 216 tỉ đồng để địa phương này thực hiện mua lại quỹ nhà phục vụ tái định cư dự án đầu tư xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp, có nguy cơ sập.