TT - Sáng 5-11, Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất dầu khí đã đưa vào giao dịch 380 triệu cổ phiếu (CP) tại sàn chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là DPM và đã được khớp lệnh ở mức giá 95.000 đồng/CP, thấp hơn 5.000 đồng/CP so với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên.