TT - Liên kết triển khai dịch vụ quản lý tài khoản nhà đầu tư, hợp đồng được ký kết giữa Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty CP chứng khoán Bảo Việt. Việc kết nối được thực hiện trực tuyến theo chương trình BSLink chuyên biệt, đảm bảo quá trình giao dịch thông suốt online cho tất cả các giao dịch chứng khoán với tốc độ xử lý khoảng 0,2 giây/giao dịch.