[Kênh14] – Tình hình là dân tình đang “đứng ngồi không yên” với nhóm nhạc này đấy!