Chiều 11-4, Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất có cuộc họp với tư vấn nhà thầu, nhà thầu chính Technip, đại diện Bộ KHCN, các Sở Khoa học công nghệ, Tài nguyên - môi trường và các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: