TT - Bạn hỏi Cali thế nào? Buồn và hiu hắt. Thời trang mùa thu chậm rãi tung ra từng đợt cầm chừng. Người mua sắm dè sẻn tiêu xài.