Sư Tử đừng nghi ngờ trực giác của chính mình, hãy nghe xem nó mách bảo gì cho bạn khi đứng trước một nhân vật mới.