Bàn chân được massage đều khi di bóng nỉ trên một mặt phẳng, mỗi bên khoảng một phút.

Hà Nguyên