Hãy tìm hình khác nhất so với các hình còn lại.

Thu gian cuoi tuan: Tim ban tay khac nhat - Anh 1

Hình 1

Thu gian cuoi tuan: Tim ban tay khac nhat - Anh 2

Hình 2

Thu gian cuoi tuan: Tim ban tay khac nhat - Anh 3

Hình 3

Thu gian cuoi tuan: Tim ban tay khac nhat - Anh 4

Hình 4

Thu gian cuoi tuan: Tim ban tay khac nhat - Anh 5

Hình 5

Thu gian cuoi tuan: Tim ban tay khac nhat - Anh 6

Hình 6

Thu gian cuoi tuan: Tim ban tay khac nhat - Anh 7

Hình 7

Ngọc Thương